نمایش 1–6 از 11 نتیجه

تست‌های طبقه بندی شده‌ مبحث 19

بدون امتیاز 0 رای

مبحث 19، با اهمیت 10 درصدی، از منابع مهم در آزمون نظارت و اجرا می باشد. این مبحث، شامل تست های طبقه بندی شده و پاسخ نامه کلیدی به همراه آدرس هر بند از آیین نامه است؛ که شما را از هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

24 ساعت
0
30,000 تومان

تست‌های طبقه بندی شده‌ مبحث 8

بدون امتیاز 0 رای

مبحث 8، با اهمیت 10 درصدی، از منابع مهم در آزمون نظارت و اجرا می باشد. این مبحث، شامل تست های طبقه بندی شده و پاسخ نامه کلیدی به همراه آدرس هر بند از آیین نامه است؛ که شما را از هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

24 ساعت
3
30,000 تومان

تست‌های طبقه بندی شده‌ مبحث 7

بدون امتیاز 0 رای

مبحث 7، با اهمیت 10 درصدی، از منابع مهم در آزمون نظارت و اجرا می باشد. این مبحث، شامل تست های طبقه بندی شده و پاسخ نامه کلیدی به همراه آدرس هر بند از آیین نامه است؛ که شما را از هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

24 ساعت
2
20,000 تومان

تست‌های طبقه بندی شده‌ مبحث 6

بدون امتیاز 0 رای

مبحث 6، با اهمیت 10 درصدی، از منابع مهم در آزمون نظارت و اجرا می باشد. این مبحث، شامل تست های طبقه بندی شده و پاسخ نامه کلیدی به همراه آدرس هر بند از آیین نامه است؛ که شما را از هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

24 ساعت
2
25,000 تومان

تست‌های طبقه بندی شده‌ مبحث 5

بدون امتیاز 0 رای

مبحث 5، با اهمیت 10 درصدی، از منابع مهم در آزمون نظارت و اجرا می باشد. این مبحث، شامل تست های طبقه بندی شده و پاسخ نامه کلیدی به همراه آدرس هر بند از آیین نامه است؛ که شما را از هر منبع دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

24 ساعت
1
25,000 تومان

تست‌های طبقه بندی شده‌ مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

بدون امتیاز 0 رای
با توجه به اهمیت ۲۵ درصدی مبحث 9 در آزمون نظام مهندسی، متناسب با تغییرات اخیر و اهمیت سرفصل‌ها تست‌های طبقه بندی شده این مبحث در اختیار داوطلبان آزمون نظارت و اجرا قرار گرفته است. این مجموعه شامل تست های سنوات قبل و تست های تالیفی می باشد
24 ساعت
204
45,000 تومان