نمایش یک نتیجه

تست‌های طبقه بندی شده‌ مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

بدون امتیاز 0 رای
از منابع مهم، که با اهمیت ۸ تا ۱۰ درصدی در آزمون نظارت و اجرا در ارتباط با ایمنی در حین اجرا می‌باشد.
3
15,000 تومان