دوره ویدئویی متره و برآورد منتشر شد! تخفیف 50درصدی به‌مناسبت انتشار رو از دست ندید!